Life At Motul Vietnam

Hành Trình Tại Việt Nam

Cơ Hội Nghề Nghiệp

JOB DESCRIPTION​

Production Shift Supervisor will oversee the production & whole factory operations and all workers during scheduled shifts, critically ensuring Health & Safety protocol, production procedures, minimizing potential risks in the production process, ensuring all aspects of the working shift run smoothly, effectively & following requirements & plans.

JOB DESCRIPTION​

1. Supply & Order handling:

 • On time and accurate feedback for the supply ability of orders/forecast based on current resources;
 •  Liaise with relevant departments/teams to supply for sales demand;
 • Arrange stock transfer to North on time & efficiency;
 • Arrange exporting shipments according to booking, loading capacity and readiness of goods;
 • Follow up label for special markets to ensure supply right goods for these markets.

2.  Production planning:

 • Make weekly production plan based on alignment monthly production volume, demand, materials readiness & inventory policy;
 • Ensure balance production volume per day/week;
 • Minimize small production batches & change over in filling lin.

3.  Materials planning:

 • Make and update monthly materials forecast to Procurement team
 • Release purchase requisitions on time for materials base on sales demand and inventory policy
 • Follow up the coordination with Procurement team/vendors to arrange materials’ schedule to ensure the supply

4.  SLOB control:

 • Tracking inventory to find out SLOB reasons
 • Propose SLOB preventive actions
 • SLOB clearance actions:
  • Arrange rework on production plan based on approval
  • Push relevant team to do approval SLOB clearance actions on time

JOB DESCRIPTION​

 • Buy consumable materials, maintenance spare part, equipment, services, and coordination of CAPEX procurement activities for Factory.​
 • Develop and implement sourcing strategy, evaluate offers and vendors, manage purchasing processes, manage vendors and provide inputs for vendor selection decision.​
 • Coordinate to deliver materials & service spending within budget.​
 • Assist stakeholders to implement the specifications, technical and quality requirements for RFQ (Request for Quotation). ​
 • Research and evaluate suppliers based on price, quality, service, support, availability, reliability, production and delivery capabilities, and the supplier's reputation and history. ​
 • Manage the IFB (Invitation for Bidding) process involving all relevant stakeholders.​
 • Evaluate tender responses in terms of safety, health & environment, quality and value for money. ​
 • Negotiate terms and conditions for contract. Monitor contract performance.​
 • Perform expediting activities and visits to ensure adherence to schedule and milestone activities. ​
 • Work with stakeholders across project team to research and resolve supplier issues such as variances with supplier contract terms and conditions, quality or service delivery.​

JOB DESCRIPTION​

The Regional Product Manager based in Vietnam is responsible for the operational management of the passenger car & motocycle motor oil (PCMO & MCO) product portfolio including all activities related to the launch of new products and phasing out of existing products for the region. This role will work closely with the Vietnam R&D Centre and Regional Product Team based in Singapore.

JOB DESCRIPTION​

Responsible to built up and monitor the growth of IPONE brand and chemical product range for both ATL and BTL by coordinating all the element of product, price and investment offer in cooperation with sales team in order to achieve the brand equity, market share and volume growth in Vietnam market.

Key focus:

1. Brand digital communication

2. Go-to-market trade marketing approach

3. Product management

JOB DESCRIPTION​

- Xây dựng, phát triển và quản lý hệ thống nhà phân phối (NPP) tại khu vực được giao: lập file cho từng NPP trong đó bao gồm hồ sơ từng outlets của NPP;

- Quản lý nhóm bán hàng trực tiếp theo tuyến đã quy định nhắm đảm bảo đạt chỉ tiêu của công ty. - Kết hợp cùng nhân viên bán hàng của NPP tiếp cận các cửa hàng theo tuyến trong khu vực được giao để phát triển sản phẩm;

- Theo dõi đôn đốc việc ra hàng và nhận hàng hàng tháng của NPP theo đúng chỉ tiêu được giao. Lập và cập nhật báo cáo tồn kho;

- Thu thập thông tin thị trường: hoạt động của các đối thủ, các chương trình khuyến mãi của các đối thủ bằng cách thường xuyên đi thị trường dựa theo quy định số ngày công tác trong tháng;

- Hỗ trợ NPP:

  + Huấn luyện kỹ năng bán hàng cho nhân viên của nhà phân phối;

  + Chương trình khuyến mãi riêng của NPP;

  + Hỗ trợ phương cách bán hàng qua việc theo dõi việc ra/nhận hàng để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

- Làm các báo cáo theo quy định của phòng kinh doanh tiếp thị;

- Triển khai các chương trình khuyến mãi của công ty xuống NPP và theo dõi phản hồi; 

- Góp ý kiến khả thi và xây dựng cho cấp quản lý về bán hàng, chương trình khuyến mãi, thị trường .. . để có những đề xuất bằng văn bản mang tính khả thi;

- Các công việc liên quan khác theo yêu cấu của cấp quản lý

JOB DESCRIPTION​

1. Thiết lập và triển khai hệ thống HSE:

 • Thiết lập hệ thống HSE & An ninh cho nhà máy, bao gồm:
  • Chính sách & mục tiêu về HSE;
  • Chiến lược HSE;
  • Các thủ tục, quy định và hướng dẫn làm việc;
  • Kế hoạch triển khai hệ thống HSE.
 • Thiết lập các KPIs về HSE;
 • Xây dựng Ngân sách và Chương trình hàng động;
 • Từng bước xây dựng nền tảng cho hệ thống HSE toàn nhà máy.

2.  Quản lý và tổ chức thực hiện, giám sát hoạt động HSE trong nhà máy:

 • Tổ chức hoạt động họp HSE định kỳ;
 • Xây dựng chương trình hành động hàng năm;
 • Tổ chức huấn luyện HSE theo yêu cầu pháp luật;
 • Tổ chức cải tiến 5S tại hiện trường;
 • Giám sát việc tuân thủ HSE;
 • Đánh giá hoạt động HSE;
 • Theo dõi cập nhật KPIs;
 • Đánh giá rủi ro;
 • Làm việc trực tiếp với nhà cung cấp mua PPE và các thiết bị về HSE cho các bộ phận trong nhà máy;
 • Thực hiện việc theo dõi, kiểm soát hoạt động kiểm tra hệ thống chữa cháy, báo cháy tự động và bình chữa cháy của bảo vệ;
 • Thực hiện việc theo dõi, kiểm soát quá trình vận hành trạm xử lý nước thải của nhân viên vận hành và đưa ra các hỗ trợ, tư vấn kịp thời;
 • Triển khai nghiên cứu và đề xuất thực hiện các dự án HSE theo yêu cầu của cấp trên;
 • Lập báo cáo định kỳ về HSE theo yêu cầu cấp trên;
 • Huấn luyện các quy định HSE cho nhân viên, nhà thầu, nhà cung cấp;
 • Tổ chức thực hiện các báo cáo HSE theo yêu cầu pháp luật;
 • Thực hiện các hợp đồng HSE: huấn luyện, xử lý chất thải, tư vấn lập báo cáo môi trường, bảo trì hệ thống PCCC;
 • Kiểm soát, theo dõi, chuyển giao rác thải và lập chứng từ xử lý theo đúng quy định pháp luật;
 • Tư vấn, hỗ trợ các bộ phận trong nhà máy các vấn đề liên quan đến HSE;
 • Giám sát an toàn trong thi công công trình;
 • Quản lý ngân sách bộ phận(OpEx & CapEx);
 • Xây dựng phương án PCCC và cứu nạn - cứu hộ theo quy định pháp luật;
 • Xây dựng kế hoạch khẩn cấp ứng phó sự cố môi trường.

3. Xây dựng và vận hành ISO 14K và OSHAS 18K:

 • Xây dựng và vận hành hệ thống tài liệu và hoạt động theo định hướng ISO 14K & OSHAS 18K;
 • Xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng theo định hướng ISO 14K & OSHAS 18K;
 • Phối hợp với bộ phận phụ trách ISO 9K để tích hợp hai hệ thống ISO 14K vào hệ thống quản lý chung toàn công ty (IQMS);
 • Duy trì và cải tiến liên tục hệ thống IQMS.

 4. Phối hợp với cơ quan chức năng về các hoạt động liên quan:

 • Kiểm tra hệ thống PCCC, giải pháp cải thiện PCCC;
 • Kiểm tra hệ thống XLNT, giải pháp cải tiến;
 • Báo cáo môi trường và an toàn vệ sinh lao động.

JOB DESCRIPTION​

1. Cải tiến hoạt động chung của nhà máy:

 • Nhận diện "lỗ hổng" trong hệ thống điều hành hoạt động nhà máy. Phân tích, đề xuất và triển khai các giải pháp cải tiến; giám sát tiến độ thực hiện dự án; đánh giá và báo cáo;
 • Phối hợp các bộ phận xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý trong nhà máy, bao gồm:
  • Xây dựng và quản lý mục tiêu và KPIs theo BCS;
  • Xây dựng, triển khai mô hình QLDA cải tiến theo 6-Sigma;
 • Tư vấn cho các bộ phận trong việc cải tiến cũng như trong việc áp dụng các công cụ cải tiến.

2. Chú trọng cải tiến có trọng điểm hiệu quả hoạt động sản xuất và kho vận:

 • Thu thập số liệu, phân tích và nhận diện các cơ hội cải tiến quy trình quản lý sản xuất, quy trình quản lý kho; triển khai thực hiện cải tiến các quy trình và phối hợp triển khai;
 • Tính toán năng lực sản xuất, phân tích cơ hội và mạnh mẽ triển khai các biện pháp cải thiện công suất nhà máy (đặc biệt là mảng sản xuất và kho);
 • Chủ động áp dụng các công cụ cải tiến, bao gồm:
  • Triển khai các công cụ Lean, bao gồm 5S, Kaizen, VSM v.v...;
  • Triển khai đo lường và cải thiện OEE nhà máy;
  • Triển khai SPC/SQC.
 • Đánh giá hiệu quả cải tiến, và đề xuất các giải pháp.

3. Quản lý, cải thiện và Kiểm soát chi phí:

 • Thu thập số liệu, phân tích và nhận diện các cơ hội cải tiến quy trình sản xuất, kho vận và triển khai thực hiện cải tiến các quy trình liên quan;
 • Phối hợp triển khai:
  • Xây dựng ngân sách;
  • Quản lý chi phí và sử dụng ngân sách cùa nhà máy;
  • Theo dõi, thống kê, phân tích và báo cáo tình hình sử dụng ngân sách nhà máy, bao gồm CAPEX, OPEX;
  • Theo dõi, thống kê, phân tích và báo cáo chi phí sản xuất và các chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động khác có liên quan chi phí, như Chi phí chất lượng, Chi phí sản xuất, Tiêu hao nguyên liệu v.v...

4. Hỗ trợ chấn chỉnh các hoạt động của các bộ phận theo yêu cầu của GĐ nhà máy:

 • Hoạt động cải tiến và bảo trì máy móc thiết bị;
 • Hoạt động chất lượng;
 • Hoạt động quản lý dự án;
 • Hoạt động sản xuất;
 • Hoạt động kho.