Life At Motul Vietnam

Hành Trình Tại Việt Nam

Hoạt Động Nội Bộ

Tuần lễ dành cho đồng nghiệp “Employee Fest” được phát động nhằm thúc đẩy văn hóa luôn học hỏi, hoàn thiện bản thân, và đánh giá cao lẫn nhau, cùng xây dựng Motul thành một môi trường nơi nhân viên cảm thấy được đánh giá cao cho những nỗ lực của chính mình 

Đối với công ty Motul – Vilube, các hoạt động vì cộng đồng là một phần không thể thiếu trong văn hóa kinh doanh vì một cộng đồng tốt đẹp hơn

Chuỗi các hoạt động thử thách dành cho nhân viên nhằm mục đích nâng cao tinh thần nỗ lực và cam kết, đồng thời xây dựng sự gắn kết, tương tác tích cực với nhau trong quá trình tham gia