Life At Motul Vietnam

Hành Trình Tại Việt Nam

Motul Tại Việt Nam

Với lịch sử 170 năm xây dựng và phát triển, MOTUL - tập đoàn đa quốc gia đến từ Pháp, được xem như là chuyên gia trong ngành dầu nhớt chất lượng cao, đã và đang xây dựng thương hiệu tại nhiều quốc gia trên thế giới nhờ hệ thống sản phẩm cao cấp chuyên biệt cùng các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hàng đầu.

Giá Trị Cốt Lõi

Giá trị cốt lõi đóng vai trò quan trọng cho sự thành công của mỗi tổ chức, tại Motul Việt Nam, chúng tôi đã xác định sáu yếu tố đại diện cho tinh thần, lịch sự phát triển, cũng như những giá trị chúng tôi đã và muốn hướng đến trong tương lai. Những giá trị cốt lõi này – Chính trực, Chuyên nghiệp, Sáng tạo, Chất lượng cuộc sống, Niềm đam mê và Làm việc đồng đội - là những viên gạch vững chắc cho sự thành công của công ty và đó cũng là kim chỉ nam giúp chúng xác định cách Motul Việt Nam phát triển và đóng góp, bao gồm cho Motul toàn cầu, cho các bạn đồng nghiệp và quan trọng hơn, cho cộng đồng.

Hoạt Động Nội Bộ

Tuần lễ dành cho đồng nghiệp “Employee Fest” được phát động nhằm thúc đẩy văn hóa luôn học hỏi, hoàn thiện bản thân, và đánh giá cao lẫn nhau, cùng xây dựng Motul thành một môi trường nơi nhân viên cảm thấy được đánh giá cao cho những nỗ lực của chính mình 

Đối với công ty Motul – Vilube, các hoạt động vì cộng đồng là một phần không thể thiếu trong văn hóa kinh doanh vì một cộng đồng tốt đẹp hơn

Chuỗi các hoạt động thử thách dành cho nhân viên nhằm mục đích nâng cao tinh thần nỗ lực và cam kết, đồng thời xây dựng sự gắn kết, tương tác tích cực với nhau trong quá trình tham gia

Cơ Hội Nghề Nghiệp

JOB DESCRIPTION​

Production Shift Supervisor will oversee the production & whole factory operations and all workers during scheduled shifts, critically ensuring Health & Safety protocol, production procedures, minimizing potential risks in the production process, ensuring all aspects of the working shift run smoothly, effectively & following requirements & plans.

JOB DESCRIPTION​

1. Supply & Order handling:

 • On time and accurate feedback for the supply ability of orders/forecast based on current resources;
 •  Liaise with relevant departments/teams to supply for sales demand;
 • Arrange stock transfer to North on time & efficiency;
 • Arrange exporting shipments according to booking, loading capacity and readiness of goods;
 • Follow up label for special markets to ensure supply right goods for these markets.

2.  Production planning:

 • Make weekly production plan based on alignment monthly production volume, demand, materials readiness & inventory policy;
 • Ensure balance production volume per day/week;
 • Minimize small production batches & change over in filling lin.

3.  Materials planning:

 • Make and update monthly materials forecast to Procurement team
 • Release purchase requisitions on time for materials base on sales demand and inventory policy
 • Follow up the coordination with Procurement team/vendors to arrange materials’ schedule to ensure the supply

4.  SLOB control:

 • Tracking inventory to find out SLOB reasons
 • Propose SLOB preventive actions
 • SLOB clearance actions:
  • Arrange rework on production plan based on approval
  • Push relevant team to do approval SLOB clearance actions on time