Life At Motul Vietnam

Hành Trình Tại Việt Nam

Motul Tại Việt Nam

Với lịch sử 170 năm xây dựng và phát triển, MOTUL - tập đoàn đa quốc gia đến từ Pháp, được xem như là chuyên gia trong ngành dầu nhớt chất lượng cao, đã và đang xây dựng thương hiệu tại nhiều quốc gia trên thế giới nhờ hệ thống sản phẩm cao cấp chuyên biệt cùng các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hàng đầu.

Giá Trị Văn Hóa

MOTUL Việt Nam đã xây dựng nên Bộ Giá Trị Văn Hóa công ty vào năm 2017. Tính đến nay, tất cả nhân viên đã và đang thực hành các giá trị văn hóa thông qua việc cộng tác, ứng xử và hành động khi làm việc cùng nhau. Một cách chân thành, khi được hiểu rõ và định hướng theo các giá trị cốt lõi, mỗi nhân viên biết mình đại diện cho điều gì, từ đó đưa ra quyết định đúng đắn hơn. Và với việc sống và làm việc theo giá trị văn hóa, từng cá nhân sẽ hiểu rõ về những điều được mong đợi và làm cách nào để được các mục tiêu cá nhân cũng như mục tiêu của công ty. Mỗi năm công ty cũng có nhiều sự vinh danh, tuyên dương những nhân viên tiêu biểu đại diện cho từng giá trị

Hoạt Động Nội Bộ

Tuần lễ dành cho đồng nghiệp “Employee Fest” được phát động nhằm thúc đẩy văn hóa luôn học hỏi, hoàn thiện bản thân, và đánh giá cao lẫn nhau, cùng xây dựng Motul thành một môi trường nơi nhân viên cảm thấy được đánh giá cao cho những nỗ lực của chính mình 

Đối với công ty Motul – Vilube, các hoạt động vì cộng đồng là một phần không thể thiếu trong văn hóa kinh doanh vì một cộng đồng tốt đẹp hơn

Chuỗi các hoạt động thử thách dành cho nhân viên nhằm mục đích nâng cao tinh thần nỗ lực và cam kết, đồng thời xây dựng sự gắn kết, tương tác tích cực với nhau trong quá trình tham gia

Cơ Hội Nghề Nghiệp

JOB DESCRIPTION​

 • Buy consumable materials, maintenance spare part, equipment, services, and coordination of CAPEX procurement activities for Factory.​
 • Develop and implement sourcing strategy, evaluate offers and vendors, manage purchasing processes, manage vendors and provide inputs for vendor selection decision.​
 • Coordinate to deliver materials & service spending within budget.​
 • Assist stakeholders to implement the specifications, technical and quality requirements for RFQ (Request for Quotation). ​
 • Research and evaluate suppliers based on price, quality, service, support, availability, reliability, production and delivery capabilities, and the supplier's reputation and history. ​
 • Manage the IFB (Invitation for Bidding) process involving all relevant stakeholders.​
 • Evaluate tender responses in terms of safety, health & environment, quality and value for money. ​
 • Negotiate terms and conditions for contract. Monitor contract performance.​
 • Perform expediting activities and visits to ensure adherence to schedule and milestone activities. ​
 • Work with stakeholders across project team to research and resolve supplier issues such as variances with supplier contract terms and conditions, quality or service delivery.​

JOB DESCRIPTION​

 • Develop automotive products according to specifications & standards set jointly with R&D Head​
 • Manage LAB operations​
 • Lead automotive development team​
 • Lead development projects with additive suppliers, base oil suppliers, OEMs, partners, external test laboratories​
 • Lead CMO activities related to product and formulations​
 • Study and approve new raw materials, review the use of all raw materials​
 • Be in charge of the design of feasibility studies and laboratory datasheets with CMOs​
 • Adhere to the budget set for the development and operation of the laboratory​