Life At Motul Vietnam

Hành Trình Tại Việt Nam

Giá Trị Cốt Lõi

Giá trị cốt lõi đóng vai trò quan trọng cho sự thành công của mỗi tổ chức, tại Motul Việt Nam, chúng tôi đã xác định sáu yếu tố đại diện cho tinh thần, lịch sự phát triển, cũng như những giá trị chúng tôi đã và muốn hướng đến trong tương lai. Những giá trị cốt lõi này – Chính trực, Chuyên nghiệp, Sáng tạo, Chất lượng cuộc sống, Đam mêLàm việc đồng đội - là những viên gạch vững chắc cho sự thành công của công ty và đó cũng là kim chỉ nam giúp Motul Việt Nam xác định cách chúng tôi phát triển và đóng góp, bao gồm cho Motul toàn cầu, cho các bạn đồng nghiệp và quan trọng hơn, cho cộng đồng.

Chính trực

Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất, luôn thực hiện điều đúng, ngay cả khi không có ai theo dõi. Chúng tôi cam kết công bằng, trung thực và có trách nhiệm trong mọi khía cạnh của kinh doanh, với các đối tác, khách hàng, đồng nghiệp và cộng đồng.


Chuyên nghiệp

Chúng tôi tiếp cận mọi công việc, thách thức và cung cấp giải pháp đến đối tác và khách hàng với sự chuyên nghiệp tối đa. Điều này đồng nghĩa với việc sự tôn trọng, chuẩn mực và chất lượng tối ưu trong mọi dịch vụ và giải pháp chúng tôi cung cấp. Giá trị này cũng đảm bảo chúng tôi không chỉ cung cấp mức dịch vụ cao nhất cho khách hang, mà còn duy trì và liên tục xây dựng môi trường làm việc tích cực và tôn trọng cho các thành viên trong nhóm.


Sáng tạo

Tiên phong đổi mới là văn hóa quan trọng tại Motul Việt Nam. Chúng tôi khuyến khích và tôn vinh sự sáng tạo ở mọi hình thức của nó, bao gồm là tìm ra các giải pháp đổi mới cho các vấn đề phức tạp, phát triển sản phẩm mới hoặc khám phá các cách tiếp cận mới đối với công việc hằng ngày. Sự sáng tạo thúc đẩy chúng tôi tiến lên. Chúng tôi tin rằng việc khuyến khích môi trường sáng tạo dẫn đến sự cải tiến và phát triển liên tục, góp phần mang đến những trải nghiệm tích cực và ấn tượng với người dùng.


Chất lượng cuộc sống

Motul Việt Nam hiểu rằng con người là tài sản quý báu nhất. Chúng tôi ưu tiên sự phát triển cá nhân của mỗi đồng nghiệp thông qua việc thúc đẩy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, cung cấp nền tảng và cơ hội phát triển, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, tạo môi trường làm việc tích cực, lành mạnh, bao gồm các hoạt động đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần.


Đam mê

Sự đam mê là nhiên liệu thúc đẩy cho sự phát triển, kiến tạo tại Motul chúng tôi. Chúng tôi duy trì nguồn cảm hứng và đam mê công việc, những sản phẩm của mình. Từ đó, chúng tôi có thể chinh phục những thách thức, thành công mới và truyền cảm hứng trên hành trình Motul đang theo đuổi và cống hiến.


Đồng đội

Chúng tôi mạnh mẽ tin rằng cùng nhau, chúng tôi sẽ mạnh và ‘lớn’ hơn. Sự hợp tác và làm việc đồng đội là nền tảng cho sự thành công kéo dài hơn một thế kỷ của Motul. Với sự đa dạng, hợp tác hiệu quả, chúng tôi sẽ đạt được các mục tiêu chung và thúc đẩy sự đổi mới một cách hiệu quả.

 


Bằng cách tích hợp sáu giá trị cốt lõi này vào mọi khía cạnh của tổ chức, chúng tôi tạo ra một văn hóa không chỉ định nghĩa chúng tôi là ai, mà còn định hình con đường của chúng tôi đến những thành tựu mới. Tại Motul Việt Nam, chúng tôi tự hào trên hành trình viết tiếp sứ mệnh của người tiên phong - không ngừng nghiên cứu tạo ra các sản phẩm dầu nhớt tiên tiến, hiệu quả và hiệu suất tốt hơn mỗi ngày.