Life At Motul Vietnam

Hành Trình Tại Việt Nam

GIÁM SÁT AN TOÀN, SỨC KHỎE & MÔI TRƯỜNG (HSE)

 

 

A. CÔNG VIỆC CHÍNH:

1. Thiết lập và triển khai hệ thống HSE:

 • Thiết lập hệ thống HSE & An ninh cho nhà máy, bao gồm:
  • Chính sách & mục tiêu về HSE;
  • Chiến lược HSE;
  • Các thủ tục, quy định và hướng dẫn làm việc;
  • Kế hoạch triển khai hệ thống HSE.
 • Thiết lập các KPIs về HSE;
 • Xây dựng Ngân sách và Chương trình hàng động;
 • Từng bước xây dựng nền tảng cho hệ thống HSE toàn nhà máy.

2.  Quản lý và tổ chức thực hiện, giám sát hoạt động HSE trong nhà máy:

 • Tổ chức hoạt động họp HSE định kỳ;
 • Xây dựng chương trình hành động hàng năm;
 • Tổ chức huấn luyện HSE theo yêu cầu pháp luật;
 • Tổ chức cải tiến 5S tại hiện trường;
 • Giám sát việc tuân thủ HSE;
 • Đánh giá hoạt động HSE;
 • Theo dõi cập nhật KPIs;
 • Đánh giá rủi ro;
 • Làm việc trực tiếp với nhà cung cấp mua PPE và các thiết bị về HSE cho các bộ phận trong nhà máy;
 • Thực hiện việc theo dõi, kiểm soát hoạt động kiểm tra hệ thống chữa cháy, báo cháy tự động và bình chữa cháy của bảo vệ;
 • Thực hiện việc theo dõi, kiểm soát quá trình vận hành trạm xử lý nước thải của nhân viên vận hành và đưa ra các hỗ trợ, tư vấn kịp thời;
 • Triển khai nghiên cứu và đề xuất thực hiện các dự án HSE theo yêu cầu của cấp trên;
 • Lập báo cáo định kỳ về HSE theo yêu cầu cấp trên;
 • Huấn luyện các quy định HSE cho nhân viên, nhà thầu, nhà cung cấp;
 • Tổ chức thực hiện các báo cáo HSE theo yêu cầu pháp luật;
 • Thực hiện các hợp đồng HSE: huấn luyện, xử lý chất thải, tư vấn lập báo cáo môi trường, bảo trì hệ thống PCCC;
 • Kiểm soát, theo dõi, chuyển giao rác thải và lập chứng từ xử lý theo đúng quy định pháp luật;
 • Tư vấn, hỗ trợ các bộ phận trong nhà máy các vấn đề liên quan đến HSE;
 • Giám sát an toàn trong thi công công trình;
 • Quản lý ngân sách bộ phận(OpEx & CapEx);
 • Xây dựng phương án PCCC và cứu nạn - cứu hộ theo quy định pháp luật;
 • Xây dựng kế hoạch khẩn cấp ứng phó sự cố môi trường.

3. Xây dựng và vận hành ISO 14K và OSHAS 18K:

 • Xây dựng và vận hành hệ thống tài liệu và hoạt động theo định hướng ISO 14K & OSHAS 18K;
 • Xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng theo định hướng ISO 14K & OSHAS 18K;
 • Phối hợp với bộ phận phụ trách ISO 9K để tích hợp hai hệ thống ISO 14K vào hệ thống quản lý chung toàn công ty (IQMS);
 • Duy trì và cải tiến liên tục hệ thống IQMS.

 4. Phối hợp với cơ quan chức năng về các hoạt động liên quan:

 • Kiểm tra hệ thống PCCC, giải pháp cải thiện PCCC;
 • Kiểm tra hệ thống XLNT, giải pháp cải tiến;
 • Báo cáo môi trường và an toàn vệ sinh lao động.

 

B. YÊU CẦU CÔNG VIỆC: 

 • Đại học chuyên ngành kỹ thuật, môi trường;
 • Kinh nghiệm từ 3 năm làm việc ở vị trí giám sát HSE ở môi trường Nhà máy;
 • Chứng chỉ giảng viên huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động;
 • Anh văn nói, viết thành thạo;
 • Đã có kinh nghiệm vận hành hệ thống ISO 14K;
 • Có tư duy chiến lược và nhạy bén;
 • Kỹ năng tổ chức và điều phối công việc;
 • Có tính hợp tác.

 

 

HỒ SƠ TUYỂN DỤNG VUI LÒNG GỬI EMAIL VỀ:

 

dhtnthuy@vilube.com.vn (Ms. Thúy)

lttanh@vilube.com.vn (Ms. Tú Anh)